4app-eu-fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost 4APP Solution d.o.o.

EU financiranje

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta Korisnika:

Dovršetak razvoja inovativnog softvera HECTA

Kratki opis projekta:

4APP Solution d.o.o. je 2016. godine na javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta „Inovacije novoosnovanih MSP“ prijavio projekt pod nazivom „Dovršetak razvoja inovativnog softvera HECTA“. Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva 4APP je kao Korisnik sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u svibnju 2017. godine započeo provedbu Projekta kojim će se dovršiti razvoj inovativnog softverskog rješenja HECTA te započeti njegova komercijalizacija. Svrha Projekta je izravna podrška inovativnom novoosnovanom poduzeću koji je u svojoj aktivnosti usmjeren na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti. Krajnji korisnici su svi trenutni i budući korisnici MS MD NAV-a u ovom dijelu Regije koja uključuje Hrvatsku, Bosnu, Srbiju i Sloveniju. Završetak Projekta planiran je u studenome 2018. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Specifični Cilj Projekta je povećati inovativnost i konkurentnost poduzeća 4APP Solution d.o.o. kroz ulaganje u dovršetak i prilagodbu razvijanog inovativnog integriranog softverskog rješenja HECTA zahtjevima tržišta, komercijalizaciju rezultata razvoja te dodatne aktivnosti. Ostvarenje navedene svrhe projekta i specif